supafil

Supafil

FOUKANÁ IZOLACE na přírodní bázi

FOUKANÁ IZOLACE na přírodní bázi

Minerální izolace bez přidaných pojiv a chemických látek. Izolace na přírodní bázi.

Supafil Loft Pro je minerální foukaná izolace z minerální vlny bez obsahu pojiva. Je určena k nafoukání do nových i stávajících otevřených podkrovních (půdních) prostor (stropů a podhledů nad nejvyšším vytápěným podlažím). Supafil Loft Pro má optimální tepelně technické vlastnosti, vynikající schopnost vyplnit dutiny ve stavebních konstrukcích a ideální vlastnosti pro aplikaci foukáním. Kromě rychlé instalace tím zajišťuje také dosažení maximální kvality zateplení.

Minerální vlna z „panenského“ vlákna je bez přidaných pojiv, retardérů hoření a chemických látek. Máte naprostou jistotu, že tato tepelná izolace neobsahuje nic jiného než čistou minerální vlnu. Knauf Insulation vám doporučí ověřenou firmu, která během několika hodin zateplí váš dům.

Zobrazit všechny výhody

Obecné informace

Obecné informace

 • Supafil Loft Pro je primárně určen pro aplikaci pro foukání shora na konstrukce stropů a podhledů s průměrnou hustotou izolace deklarovanou aplikací a realizační firmou. Jeho vlastnosti jsou posuzovány a deklarovány v souladu s EN 14064-1:2010.

 • Za použití správných postupů nutných pro dosažení požadovaných tepelně technických vlastností materiálu Supafilu Loft Pro, tedy dosažení minimální požadované hustoty při aplikaci, je zodpovědná realizační firma.

 • Školení profesionálních realizačních firem pro zateplování s použitím tepelné izolace Supafil Loft Pro a dalších tepelně izolačních materiálů zajišťuje společnost Knauf Insulation.
Oblast použití

Oblast použití

 • Meziprostor v trámových a povalových stropech
 • Mezery plochých střech při rekonstrukci 
 • Izolování starých hal 
 • Při výrobě prefabrikovaných dílců a prvků u dřevostaveb
 • Na volně loženou plochu shora při komplikovaném přístupu a složitých tvarech
 • Zaizolování vazníkových stropů
 • Vyplnění dutin stěn a stropů
 • Do nových i stávajících otevřených podkrovních (půdních) prostor
 • Pro aplikaci všech typu staveb a všech typu energetických náročnosti, včetně nízkoenergetických a pasivních staveb
Výhoda Supafilu

Výhoda Supafilu

Tepelné izolace ve formě desek nebo rolí zná každý. Role či desky je třeba rozbalit, změřit a nařezat na požadované formáty. S sebou nese nutnost vypořádat se s prostorem mimo rastr a těžko dostupnými místy. Naopak foukaná izolace Supafil je minerální vlna ze skleného vlákna bez pojiva. To znamená, že není zformátovaná do tvaru desek či rolí, ale jedná se o volný materiál vhodný k foukání. 

LOFT / Zateplení půdy LOFT / Zateplení půdy

LOFT / Zateplení půdy

Foukaná izolace zafouká cokoli, vhodná je zejména pro zateplení konstrukcí shora jako jsou půdy a stropy. Prostor půdy se nemusí složitě připravovat pro zateplení. Foukaná izolace si poradí s konstrukcí krovu, rozvody elektroinstalací, vody, odpadů i dalšími prvky půdy. Zateplovací materiál vyplní i sebemenší prostor.

Takto zateplenou půdu a konstrukci stropu je možné zaklopit deskami, půda se stává pochozí. Postačí-li zajistit pouze dostupnost revizních míst, lze zřídit jen pochozí lávky.

Zateplení dutin starších staveb Zateplení dutin starších staveb

Zateplení dutin starších staveb

Zejména u starších staveb se vyskytují dutiny, které chceme z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností dodatečně zateplit. Otázkou je, jak do těchto většinou velmi špatně dostupných míst tepelný izolant dostat. Řešení nabízí foukaná izolace. Foukáním lze vyplnit například dutiny v souvrství plochých střech, v konstrukci stropů či dutiny v sandwichových stěnách. Foukaná izolace je optimální k zateplení pochozí půdy, kdy se pod záklopem vyfouká dutina trámového stropu.

Pomocí foukané izolace lze také zlepšit akustické vlastnosti konstrukce podhledu. V sádrokartonové desce se vyříznou otvory pro průchod hadice a volný prostor se zafouká. 

Šikmá střecha rodinného domu Šikmá střecha rodinného domu

Šikmá střecha rodinného domu

Foukaná izolace je ideálním řešením pro zateplení novodobých vazníkových konstrukcí šikmých střech. Fouká se přímo na zavěšený podhled opatřený shora parotěsnou folií, kdy prostor pro aplikaci je dostupný přes revizní otvor. Nízké zatížení izolačního materiálu umožňuje nafoukat i větší tloušťky přes 30 cm.

Nespornou výhodou je, že prostor s množstvím dřevěných konstrukčních prvků je dokonale zateplen během pár hodin, a to bez zbytkového materiálu. Snadnější a rychlejší aplikace zateplení snižuje náklady na realizaci.

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline