výhody

Výhody

Tlumí hluk

Tlumí hluk

Supafil Loft Pro je z akustického hlediska vysoce pohltivá izolace a dokonale izoluje zvuk. Přispívá tak k vaší domácí pohodě, ať už se jedná o zvuky z venku, či uvnitř vašeho domu.
Nesesedá

Nesesedá

Minerální vlna Supafil Loft Pro nesesedá. V praxi to znamená, že měřitelné hodnoty sesedání se pohybují pod zjistitelné 1 % z celkově nafoukané tloušťky nebo výšky, a vy tak ani po letech od aplikace nezaznamenáte žádný úbytek materiálu v izolaci vašeho domu.
Maximální izolace

Maximální izolace

Supafil Loft Pro se díky formě vloček ve foukané izolaci dostane do všech prostorů, dutin a tvarů ve vašem domově. Plně se tak přizpůsobí požadované aplikaci izolace, ať už se jedná o strop, půdu, příčku nebo šikmou střechu.
Rychlá aplikace bez omezení

Rychlá aplikace bez omezení

Aplikace Supafil Loft Pro probíhá v řádu jednotek hodin bez omezení vašeho domova a rodiny. Při aplikaci Supafil Loft Pro můžete tak zůstat doma bez obav z hluku nebo narušení vašeho soukromí.
Ekologický

Ekologický

Supafil Loft Pro je minerální vlna z panenského vlákna bez přidaných pojiv, retardérů hoření a dalších chemických látek. Máte tak naprostou jistotu, že izolace vašeho domu neobsahuje nic jiného než čistou minerální vlnu.
Odolný proti vlhkosti

Odolný proti vlhkosti

Díky svým vlastnostem je minerální izolace Supafil Loft Pro odolná vůči plísním. Izolační materiál nevlhne, je voděodpudivý, propouští vodní páry skrze konstrukci domu, nerozkládá se a zabraňuje tak růstu bakterií a mikroorganismů.
Nehoří

Nehoří

Supafil Loft Pro je klasifikovaný třídou A1, tj. nehořlavý výrobek. V případě požáru vám Supafil Loft Pro aplikovaný do stavebních konstrukcí vašeho domu pomůže zajistit správnou funkci těchto prvků. Vy tak máte čas se dostat s vaší rodinou do bezpečí.
Úsporný

Úsporný

Při aplikaci Supafil Loft Pro se vytvoří souvislá vrstva izolace, která není přerušovaná žádnými spoji nebo překážkami. Díky tomu nevznikají žádné mezery v izolaci a nedochází tak ke vzniku tepelných mostů. Proto je Supafil Loft Pro tak vysoce účinný, jelikož po izolaci vašeho domu tímto materiálem dosáhnete úspory tepla kolem 30 % a vaše návratnost investice do izolace domova je 3-5 let.

KNAUF INSULATION 2024 | created by people in ARSYline